• اشتراک
مدرک CWNA با شماره آزمون PW0-104 به منظور سنجش مهارت های شما در مدیریت شبکه های Wireless می باشد
همچنین در این آزمون باید قادر به تشریح تکنولوژی های وایرلس مبتنی بر استاندارد 802.11 نیز باشید . این مجموعه به آموزش مهارت ها و ترفندهایی در ضمینه پیکربندی و مدیریت شبکه های بیسیم و آماده سازی شما برای شرکت در آزمون CWNA می باشد . توانایی دانشجو در پایان دوره به شرح زیر است : شناخت انواع تجهیزان شبکه بی سیم - اتصال لینک های Point to Point و Point to Multipoint - توانایی نصب و راه اندازی شبکه های بی سیم - آشنایی با تجهیزات شبکه بی سیم Wireless و.... مباشد .
این مجموعه در دو عدد DVD تیه شده است. مجموعه اول DVD شماره 1 کاملا فارسی و DVD شماره 2 به زبان اصلی ساده وروان به صورت ملتی مدیا تهیه شده است. در ادمه به توضیح مختصری این مجموعه ارزشمند میپردازیم.
سرفصلهای دیسک شماره 1 فیلم های فارسی با حجم 3.5 گیگ به زبان فارسی :
آشنایی با تجهیزات Wireless و انواع استاندارد های شبکه بی سیم
بررسی انواع روشها و مدلاسیون مخابره اطلاعات در شبکه های بی سیم
بررسی موج ، سیسگنال ، اصول فرکانس
آشنایی و کار با تجهیزات شبکه بی سیم شامل آنتن – Access Point – انواع کانکتور شبکه بی سیم – روشهای نصب
انواع مدهای کارکرد شبکه بی سیم
بررسی انواع مدهای عملکر تجهیزات شبکه بی سیم شامل AP ، Bridge ، Repeater ، Client و …
نصب و پکربندی شبکه بی سیم پیکربندی تجهیزات شبکه بی سیم
بررسی و تشریح محصولات پر کاربرد شبکه بی سیم در کشور
عیب یابی شبکه بی سیم
امنیت در شبکه بی سیم
طراحی شبکه بی سیم
امکان سنجی جهت نصب شبکه بی سیم Site survey برای اتصالات Point to Point
تشریح محصولات Wireless چندین شرکت معتبر
مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی
تکنولوژی WIFI
تکنولوژی WIMAX
استاندارد 802.11 X
محاسبات مربوط به شبکه بی سیم
سر فصلهای دیسک شماره 2 با حجمی 3.4 گیگابایت به زبان اصلی:
Session 1
Section A: CWNP Introduction
· CWNP Certification Program
· Levels of Certification
· Course Overview
· Course Objectives
Section B: Wireless Application
· History
· Standards
· Roles
· Last Mile Delivery
· Mobility
· Wireless LANs
Section C: Radio Frequency
Technology
· Radio Frequency
· Behaviors
· Gain/Loss
· Reflection/Refraction
· Diffraction/Scattering
· Absorption
· VSWR
· VSWR Measurements
Section D: Antennas
· Principals
· Line of Sight/Fresnel Zone
· Obstructions
· Antenna Gain
· Intentional Radiator
· EIRP
Section E: RF Mathematics
· Power Calculation
· Units of Measure
· Power Gain/Loss
· dBm
· dBi
· Sample Calculation
Section F: Spread Spectrum
· Overview
· Narrowband/High Power
· Wideband/Low Power
· Usage
· Wireless LANs
· Wireless PANs
· Wireless MANs
Session 2
Section A: Spread Spectrum
Technologies
· FCC Specifications
· FHSS
· FHSS Interference
· FHSS Channel
· Timing
· DSSS
· DSSS Channels
· DSSS Interference
Section B: FHSS vs. DSSS
· Comparison Factors
· Interference/Cost
· Co-location
· Equipment
· Data Rates
· Security
· Standards Support
Section C: Wireless Access
Points
· Device Types
· Access Points
· Access Modes
· Access Point Options
· Antenna Options
· Filtering/Modular Cards
· Variable Power/Wired
Connectivity
· Mounting Access Points
Section D: Access Point
Features
· SOHOs
· Enterprises
· Management
Section E: Client Devices
· LAN Devices
· Adaptors
· USB
· PCI & ISA Adaptors
· Configuring Devices
Section F: Infrastructure
Devices
· Wireless Bridges
· Workgroup Bridges
· Common Options
· Residential Gateways
· Enterprise Wireless
Gateways
· Device Management
Section G: Antenna Types
· Antenna ion
· Dipole
· Semidirectional
· Highly Directional
Session 3
Section A: Tuning Antennas
· RF Antenna Concepts
· Polarization
· Antenna Gain/Beamwidth
· Free Space Path Loss
· Installation
· Orientation/Alignment
· Safety
Section B: Power Over
Ethernet
· Usage
· Compatibility
· Voltage Pinout Standards
Section C: RF Accessories
· Accessory Types
· RF Amplifier
· RF Attenuators
· Lightning Arrestors
· RF Splitters
· RF Connectors
· RF Cables
· RF Pigtail
Section D: Organizations
· Organizational Roles
· FCC Role
· ISM vs. U-NII
· IEEE
· IEEE 802-11b
· IEEE 802.11a/IEEE 802.11g
· Other Organizations
· Competition
Section E: Locating Access
Points
· 802.11 Architectures
· SSIDs
· Beacons
· Passive Scanning
· Active Scanning
Session 4
Section A: Authentication
· Authentication Process
· asociation Process
· States
· Authentication Methods
· Authentication Security
· EAP Types
· VPN Solutions
Section B: Service Sets
· Service Sets Overview
· Roaming
· Roaming Standards
· Connections
· Limitations
· Load Balancing
Section C: WAN Communication
· Frames
· Management Frames
· Collision Handling
· Fragmentation
· Fragment Bursting
· DCF & PCF
· Interframe Spacing
· Random Backoff/Slot Time
Section D: Troubleshooting
· RF Environments
· Multipath Problems
· Multipath Solutions
· Hidden Node Problem
· Hidden Node Solutions
· Near/Far Problems
· Near/Far Solution
· Co-location Problems
· Co-location Solutions
Session 5
Section A: WEP/TKIP
· Wireless Security
· WEP
· WEP Attacks
· WEP Implementation
· WEP Keys
· WEP Key Deployment
· Usage
· TKIP
Section B: Security Options
· AES
· Filtering
· SSID Filtering
· MAC Address Filtering
· Protocol Filtering
Section C:Wireless Attacks
· Attacks on Wireless LANs
· Passive Attacks
· Active Attacks
· Jamming
· Man-in-the-Middle Attacks
Section D: Corporate Security
Policy
· Security Policies
· Public Wireless Networks
· Security Recommendations
Section E: Site Survey
· Specifications
· Preparation/Facility ***ysis
· Networks & Network Needs
· Area Usage & Towers
· Requirements
· Available Resources
· Security Requirements
Section F: Preparation
· Preparation Checklist
· Site Survey Equipment
· Site Survey Kit Checklist
· Gathering RF Information
· Site Survey Reporting
· Additional Information
از انجایی که امتحان CWNA یک مدرک بین الملی است وجود رفرنس انگلیسی به همراه رفرنس قوی فارسی میتواند موفقیت شما را در این امتحان تضمین کند. لذا گروه فنی مهندسی سایت آغازه وجود دیسک دوم زبان اصلی به هماره کتابهای و آزمونهای دوره های قبل را در این مجموعه قرارداده است تا نیازهای شما کاربران عزیزرا برطرف نماید و دیگر به شرکت در کلاسهای آمادگی این دوره را هزینه سنگینی را پرداخت نکنید. این مجموعه کاملترین مجموعه حال حاضر میباشد که با تلاش گروه مهندسی سایت آغازه تهیه گردیده است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.