• اشتراک

زبان آموزی کامل قرآن: آموزش کامل معانی و مفاهیم 30 جزء قرآن کریم به سه زبان عربی ، فارسی ، انگلیسی به همراه تمارین و آزمونهای زبان آموزی قرآن. قرائت کامل قرآن: ترتیل 30 جزء قرآن استاد پرهیزگار به همراه ترجمه گویای فارسی و انگلیسی ، تفسیر و شأن نزول آیات با قابلیت تکرار صوت. فهرست موضوعی قرآن: فهرست موضوعی قرآن و چاپ آیات به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی با قابلیت جستجو. جستجوی پیشرفته : جستجوی پیشرفته در آیات قرآن ، ترجمه فارسی ، انگلیسی ، تفسیر و شأن نزول آیات. احادیث: مجموعه کامل احادیث ، دسته بندی موضوعی با قابلیت جستجو. اسماء الحسنی: مجموعه اسماء الهی با نمایش اثرات و اعمال مربوط به هر یک از آنها با قابلیت جستجو. مفاتیح الجنان: متن کامل مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو. صحیفه سجادیه: متن کامل صحیفه سجادیه با ترجمه فارسی و انگلیسی و قابلیت جستجو. نهج البلاغه : متن کلمل نهج البلاغه با ترجمه فارسی و انگلیسی و قابلیت جستجو. لغت نامه قرآنی: لغت نامه سه زبانه عربی ، فارسی و انگلیسی با امکان پخش صوت لغات.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر