• اشتراک
MP3-188
حج- روزه و نکات اخلاقی مختلف:
1 و 2- حج و خمس 3 و 4- مسائل حج 5- واجب بودن حج 6 تا 14- چیزهایی که بر مُحرِم حرام است 15- اعمال حج 16- اقسام حج 17- عمره تمتع 18- حج نیابتی 19- مُحرِم شدن خانمها 20- حج و نماز 21- صدقه دادن حاجی 22- نمازهای مسافر 23و 24- قصد 10 روز کردن سفر 25 تا 47- چیزهایی که بر روزه دار حرام است 48 تا 50- فطریه 51 - روزه هایی که قضا دارند ولی کفاره ندارند 52- کسانیکه روزه بر آنها واجب نمی شود 53 - کفاره روزه حدیث و نکات اخلاقی: 54- حدیثی از امام علی(ع) درباره نامه اعمال 55- روایتی از امام صادق(ع) در مورد بهره ایمان 56- گناهان کبیره 57-صلح بین مردم و مساله دروغ گفتن 58- حدیثی از پیامبر(ص) 59- مساله کشتن امام علی(ع) و ابوبکر و عثمان 60- شهادت حضرت زهرا(س) 61- حدیث درباره اهمیت همسایه 62- چیزهایی که بر احدی اجازه داده نمی شود 63- اعمال ماه ذی الحجه 64- انواع امراض روحی 65- احترام به پدر و مادر 66- نفس انسان 67- ازدواج حضرت زهرا(س) 68- احکام شرعی نماز 69-توبه 70- نفس درونی انسان 71- 4 چیزکه خداوند در 4 چیز دیگر مخفی کرد 72- مومن واقعی 73- اعمال ماه ذی الحجه 74- احکام شرعی سلام و حج و نجاست 75- حدیث امام صادق(ع) در مورد شیعه 76- مریضی گناه را از بین می برد 77- وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) 78- مراقبت 79- ترس از خداوند 80- نفس درونی انسان 81- کوچک شمردن گناه 82- احکام شرعی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.