• اشتراک
VCDکد544
حسین اللهم الرزقنا کربلا- اگه کربلا میری مارم ببر- حسین ای ساقی دلها- عباس فرمانده- الا یا ایها ساقی- پیره میخونه کوثر- ارباب ما بنده نوازه- با رقیه دل ما خدایی میشه
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.