• اشتراک
VCDکد703
نام تو روی قلب من- روی قلب خود نوشتم برات بمیرم حسین- کارم بی تو تمام است- ای مهر تو در سینه ام ای خامس آل عبا- به خدا چشم انتظاری مشکله- اگر از هر طرفی سنگ ببارد به سرم- برای کاروانی سخت با سوز و گداز آید- بچه بودم که مادرم حرز تو گردنم می کرد- ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند- تویی خوب من تو محبوب من- همه عالم یه طرف حسین زهرا یه طرف- همه زندگیم نوکری تو کرده ام- برای دیدن من دیر اومدی یا ابتا- از جوجگی کبور بام تو بوده ام- یه جاییی تو دنیا همه براش می میرن- بچه بودم که بابام یادم میداد بگو حسین
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.