• اشتراک
VCDکد754
امام حسین(ع)- حضرت علی اصغر(ع)- حضرت عباس(ع)- حضرت زینب(س)- حضرت علی اکبر(ع) گل من اصغرم- ای سرا پا چون پیمبر- اینقده دست و پا نزن- آقام حسین- شیرین زبانم، آرام جانم- شاه وفا اباالفضل- میان خیمه ها غوغا به پا شد، سر اصغر جدا شد- همزبانی با تو دیگر آرزوست- بر سر نعش تو هوشم می رود- قاری قرآن من از زیر قرآن می رود
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.