• اشتراک
VCDکد994
حسین بیا، با هم دیگه ، نوحه بخونیم – زینب ای هوا دارم ، یارو غمخوارم شب غریبی سر آمده ، حبیب من با سر آمده – امیربی لشکرم ، ببین دوچشم ترم- مشکن برادر بیش ازاین- مونده خدا رودستم ، دسته گلهای زینب – کی گفته من بی کس وکارم – روضه حضرت رقیه (س) – روضه دوطفلان حضرت زینب (س)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.