• اشتراک
VCDکد1023
یا سیدی یابن الحسن یا سیدی یابن الحسن- ماه می گوید حسین با آه می گوید حسین- تمام هستیم نذر صفای تو ابالفضل- من و جدایی ات ای دلربا خدا نکند- بی کفن ارباب دل مارو دریاب- ازسر کوی تو تا کوفه و شامم ببرن- گلی گم کرده ام می جویم اورا- نمی دونم مادرم تو دلش چه حالیه- از عطش تا که تو رو دیدم و تاب و تب تو- هرگز نیاید آنچه من از تو جدا شوم- کربلا یا کربلا یا کربلا
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.