• اشتراک
VCDکد1115
همه شب شرار عشقت که شود دلم زبانه ـ بین تموم عالم ـ کربلا رو عشقه ـ دلم توی مدینه است ، شدم شریک غم ها ـ قلب و دل خودم رو زدم به نام زهرا ـ خاک قدم سینه زناتم ، دیوونه ی ایوون طلاتم ـ پناه عالمین ، درگاه زهراست ـ دل شده خزان میان کوچه غم ـ به حریم فاطمیه بده رخصت مرورم ـ حضرت فاطمه ای جان جوان قربانت ـ روضه خوانی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.