• اشتراک
VCDکد1254
گلچین سینه زنی سنگین محرم 86 امام حسین(ع)- حضرت عباس(ع)- حضرت زینب(س)- حضرت علی اکبر(ع) شال ماتمت آبرو به من داد- سینه سوزان دیده گریان- وقتی که می آید به گوش خواهر- یک قتلگاه یک دیده- پر از سینه پر آه – پسر شیر حیدر از فرس افتاده- وقتی که آسمان را زخم عطش سوزانده- نوح کو تا که بیاید نگردد طوفان را- این که در سینه خود داغ برادر دارد- علی، سعادتی و هادی هدایتی و بهترین شهادتی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.