• اشتراک
VCDکد1267
ای شاه حریم غصه و غم- دست آن شیخ ببوسم- آری صد بهشت با قشنگی و با تموم شور و شینش- دوباره دل بی قراره هوای شش گوشه داره- روحم هر شب مثل زینب پروونه گلزار ضریح- اول آشناییمون چیزی که قلبم ربود- امشب مستم مستانه- حسین هاله نور، خالق شور- امون از این زمونه دلم از غم می خونه- لحظه شماری ها مو ببین در این تب و تاب
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.