• اشتراک

آموزش رو خوانی: الفبای زبان قرآنی
-حرکات کوتاه - حرکات کشیده - سکون-تشدید و...
آموزش فصیح خوانی: نحـوه صحیح اداء حرکات کوتاه درزبان عربی - مخارج حروف - تلفظ حرف حاء - تلفظ حرف عیـن - تلفظ حرف ثـاء و..._آموزش تجوید: معرفی عناوین درس - صفات اصلی - صفات فرعی - روشهای قرائت قرآن - باب ادغام و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر