• اشتراک

عناوین آموزش ساز پیانو
تئوری موسیقی: صدا قسمت 1
تئوری موسیقی: صدا قسمت 2
تئوری موسیقی: وزن
نحوه نشستن و استیل نوازندگی
تمرینات دست راست 1-12
و............
استاد: جلیل سجاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.