• اشتراک
نوشته : کالین گوتری،ناشر : شهرآب،ترجمه : کوروش محمودی-بهرنگ موسوی-شورانگیز موسوی؛فریب در تجارت
کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت
نوشته : کالین گوتری
ناشر : شهرآب
ترجمه : کوروش محمودی-بهرنگ موسوی-شورانگیز موسوی
شابک : 978-964-2620-18-9
تعداد صفحات : 260
شمارگان چاپ : 2200
نوبت چاپ : اول -1385
لیتوگرافی : نورنگ
قیمت پشت جلد : 9800 تومان
درباره کتاب :
کتاب «21 حقه ی کثیف در تجارت» برگرفته از نظرات ماکیاولی سیاستمدار بزرگ ایتالیایی است . مکتب سیاسی که مؤسس آن \"نیکول ماکیاولی\" سیاستمدار و متفکر ایتالیایی سده ی پانزدهم و شانزدهم میلادی بود ، \"ماکیاولیزم\" ، بحث \" روش و هدف سیاست \" است . ماکیاولی در کتاب \"شهریار\" برای رسیدن به هدف ، به کار بردن هر وسیله ای در سیاست را مجاز می دانست و در واقع به کلی اخلاق را از سیاست جدا می شمارد . از این رو \"ماکیاولیزم\" به معنای به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای رسیدن به هدف است . ماکیاولی معتقد است که اگر زمامدار بخواهد باقی بماند و قدرتمند شود ، نباید از شرارت بترسد و از آن بپرهیزد ، زیرا بدون شرارت حفظ دولت ممکن نیست . از این دید ، زمامدار مجاز است به هر عملی از زور و حیله گرفته تا خیانت و تقلب و قول شکنی دست بزند.
فهرست مطالب :
مقدمه : چگونه بر سیاست های محل کار غلبه کنیم- مصونیت یا نادانی
فصل اول - اشاره های سرنوشت
حقه ی کثیف اول : فرد ساده لوح / شخص گول خورنده
حقه ی کثیف دوم : فرصتی برای ترقی
حقه ی کثیف سوم : بوسه مانند یهودا
فصل دوم – شاگرد
حقه ی کثیف چهارم : بیننده
حقه ی کثیف پنجم : کلاغ خبرچین
حقه ی کثیف ششم : به من بیشتر بگو
فصل سوم – رفت و آمد به ناکجا آباد !
حقه ی کثیف هفتم : غیر مستقیم برای شما
حقه ی کثیف هشتم : فردا گرفتار شوید
حقه ی کثیف نهم : فرشته ی نگهبان
فصل چهارم - تشدید و تضعیف تدریجی
حقه ی کثیف دهم : به آفرینندگان ایمیل بزنید
حقه ی کثیف یازدهم : آدم پزی
حقه ی کثیف دوازدهم : افشاگری
فصل پنجم – نمایش نسبتاً غمناک
حقه ی کثیف سیزدهم : پنهان کاری
حقه ی کثیف چهاردهم : واکنش از روی بدخواهی
حقه ی کثیف پانزدهم : عجله کنید
فصل ششم – روزی در بلفری
حقه ی کثیف شانزدهم : عدم دعوت
حقه ی کثیف هفدهم : جلسه ی سران
حقه ی کثیف هجدهم : انتخاب بین بد و بدتر
فصل هفتم – وقت تصمیم گیری
حقه ی کثیف نوزدهم : دستان من بسته است
حقه ی کثیف بیستم : ما واقعاً پشت سر شما هستیم !
حقه ی کثیف بیست و یکم : بازسازی
سخن آخر : فلوریدا – 6 ماه بعد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر