• اشتراک
با کتاب گویا شما کتاب نمی خوانید مابرای شما کتاب می خوانیم راهنمایی برای تصمیم گیری بهتر اسپنسر جانسون
با کتاب گویا شما کتاب نمی خوانید مابرای شما کتاب می خوانیم
راهنمایی برای تصمیم گیری بهتر
اسپنسر جانسون
با گوش کردن به کتاب های گویا می توانید:
در خانه و محل کار، هنگام رانندگی و در ترافیک، هنگام ورزش و پیاده روی و حتی
زمانی که حوصله ی مطالعه تدارید، دانش خود را افزایش دهید.
با استفاده از کتاب های صوتی فقط مطالعه نمی کنید،
بلکه می توانید تمامی ساعت های تلف شده را ذخیره کنید.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر