• اشتراک
آموزش روبات، در برگیرنده موضوعاتی نظیر مقدمه روبات و روباتيک، مکانيک، کنترل، هوش مصنوعي، موتورهاي ال
مقدمه روبات و روباتیک
مکانیک
کنترل
هوش مصنوعی
موتورهای الکتریکی
حسگرها
سیستم های کنترل
CD 1
مقدمه
1-تعریف روبات و روباتیک
-حرکات روبات
-طبقه بندی ساختاری روبات
-نیروی محرکه روباتها
-سرعت حرکت روباتها
ویژگیهای روباتهای صنعتی
روباتهای مستقل
تاریخچه توسعه تکنولوژی روباتیک
نسل های روبات
2-کاربردهای روبات
-کاربردهای صنعتی روباتها
-کاربردهای غیر صنعتی روبات ها
3-برنامه ریزی روبات
-روش هدایت همزمان
-روش برنامه نویسی
4-مزایا و معایب استفاده از روبات
-مزایای روبات
-معایب روبات
5-اثرات جانبی روباتیک
-اثرات روبات بر رقابت بین المللی
-اثرات روبات بر کیفیت محیط کار
-اثرات روبات بر پرسنل نیمه حرفه ای و حرفه ای
-اثرات روبات بر سیستمهای پرداخت دستمزد واستانداردهای کاری
-اثرات روبات بر بهره وری
فصل اول
1-مفاهیم اساسی مکانیک
2-واحدهای اندازه گیری
3-ماشین های ساده
4-ممفصل های پیچیده
فصل دوم
1-مفاهیم اساسی کنترل
2-سیستمهای هوشمند
3-روش های آماری
فصل سوم
تکنولوژی ارتباطی
-ارتباط موازی
-ارتباط سریال
-ارتباط بی سیم
فصل چهارم
-آشنایی با میکروکنترلرها
فصل پنجم
1-موتورهای الکتریکی
-مولد الکتریکی-ژنراتور
2-موتور پله ای
-سروو
فصل ششم
طبقه بندی حسگرها
-اینکدرهای نوری
-پتانسیومترها
-تاکومتر
-شتاب سنج
-ژیروسکوپ
-حسگر تعیین رنگ
-حسگر میدان مغناطیسی
-فاصله یاب مافوق صوت
-فاصله یاب مادون قرمز
فصل هفتم
انواع سیستمهای کنترل
مثال
روبات تعقیب خط
CD2
نرم افزار
فیلم
نقشه های روبات
و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر