• اشتراک

مباحثی که در این مجموعه میاموزید:
حذف کردن نویز از تصویر
اصلاح رنگ در تصویر بکمک ابزار Levels
تکنیک تغیر در رنگ تصویر(قسمت اول)
تکنیک تغیر در رنگ تصویر(قسمت دوم)
تکنیک تغیر در رنگ تصویر(قسمت سوم)
آشنایی با آیتم های انتخابی
جدا کردن سوژه از زمینه
عملیات مقدماتی رتوش چهره
حذف لکه های پوست
یکدست کردن رنگ پوست
تصحیح عکس های دارای اعوجاج
ایجاد تصویر پانوراما
اضافه کردن سوژه جدید به تصویر
ایجاد تصویر 3 بعدی
و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر