• اشتراک
تسبیح ام البنین 101 دانه از 10 سنگ معدنی و تراش خورده جاسپر قرمز .جاسپر زرد .عقیق. امیتیست. چشم ببر
تسبیح ام البنین 101 دانه از 10 سنگ معدنی و تراش خورده جاسپر قرمز .جاسپر زرد .عقیق. امیتیست. چشم ببر. منیزیت. اون تورین دلربا 2 رنگ . یشم سرخ . سودالیت.
تاثیرات این تسبیح از طریق چاکرا های دست جذب تمام چاکرا ها شده و پس از اینکه مدتی از این تسبیح استفاده کنید احساس انرژی ونشاط و ارامش می کنید ( به توضیحات خواص سنگها در گردنبند ها مراجعه کنید)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.