• اشتراک
پارکور عبارتست از: جستجو برای یافتن کارآمدترین و مناسب ترین راه، به منظور غلبه بر هر مانعی که بر سر مسیر می باشد.. این رشته ورزشی بسیار شبیه حرکات هنرهای رزمی می باشد

مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزش ورزشی

کد محصول :      9201001903

وزن محصول :     100 گرم

تولید کننده :      موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره شناسنامه اثر:  80009338215

نوع بسته بندی :     جعبه

تاریخ صدور  :     1392/09/10

تعداد دیسک :     حلقه

نوع دیسک :     DVD5

سایر توضیحات : قابل اجرا در کامپیوتر و پلیر خانگی

 

 

 

خرید آموزش ورزش خیابانی پارکور

آموزش ورزش خیابانی پارکور

پارکور عبارتست از، جستجو برای یافتن کارآمد ترین و مناسب ترین

راه، به منظور غلبه بر هر مانعی که بر سر مسیر می باشد.

این رشته ورزشی بسیار شبیه حرکات هنرهای رزمی می باشد.

زمانی که شما به سطحی از مهارت در این خصوص دست می یابید،

تحرک و جنبش فردی افزایش یافته و به مرور و با کسب تجربه و

تمرین، دیگر لازم نیست تا قبل از انجام حرکات، تمرکز و فکر نمایید،

بلکه ناخودآگاه ذهن فرمان داده و حرکت انجام می شود.

آموزش ورزش خیابانی پارکور

سبک های مختلفی از این ورزش وجود دارد. این مجموعه به

کارگردانی آقای Mike yamrus بوده که آموزش آن مربوط به

سبک آمریکایی می باشد. در بخش اول، اصول اولیه و بنیادین

بیان شده است. شاید این سطح از آموزش ها در حد پیشرفته ای

نباشد ، اما به خوبی می تواند، گام های نخستین یادگیری این رشته

را نشان دهد و برای کسانی که به تازگی شروع به آموختن این

ورزش مهیج نموده اند، بسیار مناسب است.

لیست حرکات آموزشی :

فرود و تکنیک های به زمین خوردن

جهش گربه ای

(دقت در پرش) Precision Jumps

بر روی دیوار دویدن

جهش میمونی

قوس تنبل

پرش سریع

پرش وارون

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

 

Stretching

Warm Up

Conditioning

 

01 – Leg Conditioning

02 – Plyometrics Legs

03 – Upper Body

04 – Arms Conditioning

05 – Prince Of Persia

06 – Handstand Push-Ups

07 – Muscle Up

08 – Upper Body Dips

09 – Climbing And Wall Runs

10 – Abs

11 – Abdominals

 

01 – Parkour Roll

02 – Dive Roll

03 – Running Gap Jump

04 – Monkey Vault

05 – Speed Vault

06 – Lazy Vault

07 – Dash Vault

08 – 360Vault

09 – Kong Vault

10 – Handspring Vault

11 – Double Vaults

12 – Back Handspring

13 – Precision Jump

14 – Round Off

15 – Cartwheel

16 – Lache

17 – Cat Leap

18 – Prince Of Persia

19 – Handstand

 

Preliminary
01 – Aerial
02 – Frontflip
03 – Webster
04 – Back tuck
05 – Side Flip
06 – Kip Up
07 – Cartwheel Back-Tuck
08 – Kick The Moon
09 – Corkscrew
10 – Aerial Twist
11 – Butterfly Kick And Twist
12 – Butterfly Twist Swing Through
13 – Butterfly Twist Vault
14 – Wallspin
15 – Wall Flip
16 – Planche
17 – Swing Gainer
18 – Standing Gainer

01 – 2 Step Wall Flip
02 – Backflip360
03 – Castaway Backflip
04 – Ping Back
05 – Roundoff Arabian
06 – Roundoff Back360
07 – Macaco
08 – Raiz
09 – Gainer360
10 – Palmspin Gainer
11 – Wall Front
12 – Palm Flip
13 – Chuck Up
14 – Swing Front Flip
15 – Double B Twist
16 – Double Corkscrew
17 – Roundoff Back720

01 – Aerial
02 – Frontflip
03 – Webster
04 – Backtuck
05 – Side Flip
06 – Kip Up
07 – Cartwheel Back-Tuck
08 – Kick The Moon
09 – Corkscrew
10 – Aerial Twist
11 – Butterfly Kick And Twist
12 – Butterfly Twist Swing Through
13 – Butterfly Twist Vault
14 – Wallspin
15 – Wall Flip
16 – Planche
17 – Swing Gainer
18 – Standing Gainer

 
 
 
خرید آموزش ورزش خیابانی پارکور
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.