• اشتراک
نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی،ناشر : مهربان نشر؛پرسش های 4گزینه ای به همراه پاسخ تشریحی آنها
کتاب 1000پرسش،10 آزمون مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
نوشته : سید امیر صفوی-پژمان عباسی
ناشر : مهربان نشر
ترجمه : -
شابک : 978-600-5823-87-5
تعداد صفحات : 520
شمارگان چاپ : 500
نوبت چاپ : اول- 1392
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 28000 تومان
درباره کتاب :
بخش کتاب حاضر دربردارنده 8 آزمون چهار گزینه ای مروری و 2 آزمون چهار گزینه ای جامع (مجموعا 200 پرسش چهار گزینه ای) منطبق با آزمون سراسری است. در طراحی آزمون های مروری ، مطالب و محتوای کتاب به چهار بخش تقسیم شده است و در انتهای هر بخش دو آزمون مروری گنجانده شده که از نظر میزان دشواری یکی در سطح متوسط و دیگری در سطح دشوار می باشد.در انتهای کتاب نیز دو آزمون جامع برای مرور کلیه مطالب گنجانده شده است و جداول ارزش زمانی به صورت کامل نیز آورده شده است.
فهرست مطالب :
پیش گفتار
توضیحات ضروری
فصل 1- بازارها و ابزارهای مالی
پرسش های چهار گزینه ای فصل اول
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل اول
فصل 2 - مفاهیم ریسک و بازده
پرسش های چهار گزینه ای فصل دوم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل دوم
آزمون اول - 25 % (متوسط)
کلید آزمون اول - 25 % (متوسط)
آزمون دوم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون دوم - 25 % (دشوار)
فصل 3 - نظریه پرتفوی
پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم
فصل 4 - مدل های تعادلی
پرسش های چهار گزینه ای فصل چهارم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل چهارم
آزمون سوم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون سوم - 25 % (متوسط)
آزمون چهارم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون چهارم - 25 % (دشوار)
فصل 5 - مدل های عاملی (شاخصی)
پرسش های چهار گزینه ای فصل پنجم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل پنجم
فصل 6 - ارزیابی عملکرد پرتفوی
پرسش های چهار گزینه ای فصل ششم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل ششم
فصل 7 - ارزشیابی سهام
پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم
فصل 8 - ارزشیابی اوراق قرضه
پرسش های چهار گزینه ای فصل هشتم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل هشتم
آزمون پنجم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون اپنجم - 25 % (متوسط)
آزمون ششم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون ششم - 25 % (دشوار)
فصل 9 - قرارداد آتی و پیمان آتی
پرسش های چهار گزینه ای فصل نهم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل نهم
فصل 10 - اختیار معامله و قرارداد معاوضه (تاخت)
پرسش های چهار گزینه ای فصل دهم
پاسخ تشریحی پرسش های چهار گزینه ای فصل دهم
آزمون هفتم - 25 % (متوسط)
کلید آزمون هفتم - 25 % (متوسط)
آزمون هشتم - 25 % (دشوار)
کلید آزمون هشتم - 25 % (دشوار)
آزمون نهم- جامع (متوسط)
کلید آزمون نهم - جامع (متوسط)
آزمون دهم - جامع (دشوار)
کلید آزمون دهم - جامع(دشوار)
ضمیمه - جدول ارزش زمانی
ارزش فعلی یک ریال
ارزش فعلی اقساط مساوی
ارزش آتی اقساط مساوی
ارزش آتی یک ریال
منابع
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر