• اشتراک
مجموعه ترانه های کودکانه نسرین دنیای شادی با ترانه های شاد، شاد، شاد گروه سنی: الف و ب
مجموعه ترانه های کودکانه نسرین
دنیای شادی با ترانه های شاد، شاد، شاد
گروه سنی: الف و ب
گروه سرود: مریم رهمانی، آرش عزیزی، زهرا حسنی، آذین عزیزی، فاطمه باقری و...
ترانه های:
پاییز
مادر
زمستان
ایام هفته و...
شعر: نسرین پوربا فرانی
آهنگ: سعید حق بین
شادی بخش کودکان در مهد، مدرسه، منزل و جشنها
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.