• اشتراک
پوستر امیر خوبان
مشخصات فنی:
خصوصیات پوستر
ناشر : انتشارات ثامن الائمه
طراح : جعفر پیشه
خوشنویس : امیر گنجعلی
تذهیب : مسعود آقامیری
ابعاد : 50*70
مدیر هنری : گروه هنری ثامن
مشخصات کلی:
پوستر طلاکوب ، با بهرگیری از آخرین تکنیکهای چاپی روز
قابل ارائه در قابهای شاستی و شیشه ای
مناسب جهت هدایای فرهنگی
قابلیت درج لگو و متن دلخواه سازمانها ، ارگانها و مراکز فرهنگی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.