• اشتراک
بیش از 5 گیگا بایت از بیت های ارکسترال دارای 30 قطعه باکیفیت از بیت های این سبک
بیش از 5 گیگا بایت از بیت های ارکسترال دارای 30 قطعه باکیفیت از بیت های این سبک
برای استفاد در موزیک و البته موسیقی متن فیلم ها
دارای سازبندی
Bass
Congas and Bongos
Cymbals
Drums
Ethnic Percussion
Guitar
Orhcestral Percussion
Synths
Toms
Various Percussion.
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/symv1demo1.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/symv1demo2.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/SYMV1anderton.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/Symphonic-Manoeuvres
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.