• اشتراک
مجموعه ای بیش از 400 عدد لوپ درام زنده و پرکاشن با کیفیت بسیار بالا
مجموعه ای بیش از 400 عدد لوپ درام زنده و پرکاشن با کیفیت بسیار بالا
در سبکهای kinda jazzy, kinda hiphop, kinda light
با تپوی 64 تا 134 bpm
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/RYST1demo2.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/RYST1demo1.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/Rhythm-Station
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.