• اشتراک
مجموعه لوپهای ریتمیک پرکاشنهای محلی نقاط مختلف دنیا با حجمی بیش از 6 گیگا بایت
مجموعه لوپهای ریتمیک پرکاشنهای محلی نقاط مختلف دنیا
با حجمی بیش از 6 گیگا بایت

این محصول با کیفیت به شکل مولتی فرمت با فرمتهای :::
Apple Loops
REX
wav
میباشد

دارای تمپوی 72BPM تا 200BPM
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/earth_tone_demo.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/Earth-Tone-World-Percussion
سازهای تشکیل دهنده ی محصول :
Bata
Frame Drum
Shakers
Triangle
Brushes
Cymbals
Hydraulic Triangle
Steel Slip Drum
Talking Drum
Floor Tom
Hadjini
Hadjira
Chinese Opera Gong
Waterphone
Hand Claps
Finger Cymbals
Ocean Drum
Djembe
Timbau
Cowbell
Cabasa
Heco Heco
Tam Tams
Timbale
Dumbek
Repenique
Kanjira
Afuche
Angklung
Tambourine و غیره
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.