• اشتراک

شرح کامل درس مطابق با سرفصل ها و منابع دانشگاه پیام نور
حل مثال های متعدد
آموزش حرفه ای با بهره گیری از اساتید برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
حل تمارین مهم کتاب درسی جامع
عناوین تحقیق در عملیات پیام نور:
یاد آوری مباحث ایستایی
ادامه یادآوری مباحث ایستایی
تنش
خمش خالص
خیز تیرها
تبدیلات تنش و کرنش
و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر