• اشتراک
15 کیت کامل ساخت موسیقی Modern Indie , Pop Rock با کیفیت بسیار بالا
15 کیت کامل ساخت موسیقی Modern Indie , Pop Rock با کیفیت بسیار بالا
بیراه نیست اگر بگوییم این محصول جزء بهترینها در سبک خودش می باشد
کیفیت این محصول خارق العاده است می تواند با گوش دادن به دموی کار به کیفیت کر چه از نظر تنظیم و چه
کیفیت پی ببرید

این محصول به شکل مولتی فرمت با فرمتهای :
wav و Apple Loops 
میباشد

دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp18a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp18b.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp18c.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/xdgp18d.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/detail.html?513990
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.