• اشتراک
توپ پینگ پنگ 2 ستاره DHS ، شش توپ در این بسته قرار دارد.
-انتخاب نیم کره هایی با دقت بالا به دلیل تاثیر آنها در وزن و ضخامت
-کنترل شده برای بدون درز بودن توپ
-کنترل و انتخاب توپهایی با قطر استاندارد و همچنین کنترل کروی بودن آنها
-انتخاب توپهایی با وزن استاندارد
-3بار کنترل شده برای سالم بودن و کروی بودن توپ
-کنترل و تست میزان پرش توپها
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر