• اشتراک
مجموعه گلچین بسیار غنی ازسازهای سبک های classic Rock ,R&B, Soul,Countryدهه های 60 و 70 برایReason
این مجموعه گلچین بسیار غنی از سازهای سبک های classic Rock , R&B, Soul, Funk, Country و Jazz طی دهه های 60 و 70 میلادی میباشد که توسط کمپانی Big Fish Audio برای Reason در سال 2013 طراحی و ارایه شده است.
سازهای تشکیل دهنده محصول:
- 20 Bass Combinator patches and 7 NN-XT patches
- 21 Drum Combinator patches and 63 NN-XT patches
- 31 Guitar Combinator patches and 14 NN-XT patches
- 51 Keyboard Combinator patches and 25 NN-XT patches
- 5 Percussion Combinator patches and 2 NN-XT patches
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/Vintage_Vibe.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/detail.html?511970
نوع سازهای تشکیل دهنده محصول {توجه شود نوع ساز منظور است} :
DRUM SETS
- 1958 Rogers Mardi Gras Holiday Set
- 1960s Gretch 3-Ply Wood Jazz Set
- 1970 Ludwig Butcher Block Jazz Set
- 1974 Ludwig Vistalite Tequila Sunrise Set
- 1978 Rogers Fusion Set
- 1984 XP8 Rogers Tobacco Sunburst Set
SNARES
- 1915 Ludwig & Ludwig 7x 14 snare
- 1915-1920 Slingerland 5.5 x 14 Snare
- 1935 Slingerland Broadcaster 6.5 x 14 Snare
- 1935 Rogers Daisy Brand 6.5 x 14 Snare
- 1940s Slingerland Radio King Cloud Badge 6.5 x 14 Snare
- 1960s Rogers Dynasonic 6.5 x 14 Chrome on Brass Snare
- 1970s Ludwig 6.5 x 14 Vistalite Snare
- 1975 Ludwig Super-Sensitive 6.5 x 14 Snare
- Late 1970s/early1980s Sonar 3.5 x 14 Soprano Snare
- 1990s Yamaha Steve Gadd signature 4 x 14 Snare
CYMBALS
- 1950s 20" Zildjian K Crash Cymbal
- 1950s 20" Zildjian K Ride Cymbal
- 1940s 21" Zildjian K Ride Cymbal with rivets
- 1920s 17" Zildjian Ride Cymbal
- 1920s 13" Zildjian Splash Cymbal
- 1920s 16" Zildjian Crash Cymbal
- 1970s 22" Zildjian K Ride Cymbal with rivets
- 1970s 22" Zildjian K Ride Cymbal
- 1970s 22" Zildjian Ride
- 1970s 20" Zildjian Constantinople Ride Cymbal
- 1980s 22" Zildjian Ride Cymbal
- 22" Zildjian A Dry Complex Ride
- 1950s 16" Zildjian Crash-Ride Cymbal
- 1920s 16" Zildjian Ride Cymbal
- 1980s 17" Zildjian Crash Cymbal
- 1980s 10" Sabian Splash Cymbal
- 1970s Zildjian K Splash
- 2005 22" Zildjian Ride Cymbal
- 1970s 16" Zildjan China Cymbal
HIGH HATS
- 1970s Zildjian 15" High Hat Cymbals
- 1970s Zildjian 14" Constantinople High Hat Cymbals
- 1968 Zildjian 13" High Hat Cymbals
- 1970s Zildjian 12" High Hat Cymbal
PERCUSSION
- Percussion Kit
- Roto-Toms
KEYBOARDS
- Hohner Clavinet
- Hammond M-3:
- 1960s Wurlitzer 720:
- Fender Starmaster Organ
- Vox Continental
- Farfisa Combo Compact
- Emenee Organ
- Fender Rhodes Bass Keyboard
- Wurlitzer Tube Electric Piano.
- 73-key Fender Rhodes Suitcase Model
- 1949 Hammond CV Organ
GUITARS
- 1962 Fender Telecaster
- 1962 Fender Stratocaster
- 1968 Les Paul Custom
- Guild Acoustic High-Strung
- Kent Guitar
- Rogue Sitar Guitar
- Kent Hollowbody Electric
BASSES
- 1962 Fender Precision Bass
- 1962 Fender Jazz Bass
- 1960s Rickenbacker Bass
- 1960s Guild Starfire
- 1950s Gibson EB2 Bass
- 1960s Hagstrom Bass
- Mutron Bass
- Psychedelic Fuzz Bass
- 1970s Univox Hi-Flier Bass
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.