• اشتراک
مجموعه ای از لوپهای و تک صداهای محیط اطرف صداهایی مانند حیوانات، ماشین آلات، خشن و ...
مجموعه ای از لوپهای و تک صداهای محیط اطرف از سری محصولات elastik که
دارای طرفداران بسیاری در سازندگان موسیقی الکترونیک میباشد.
صداهایی مانند حیوانات، ماشین آلات، خشن و ...
که البته بسیاری از این صداها منظم بوده و دارای تمپو میباشد
که برای آهنگسازی سبک های الکترونیک بسیار مناسب است.
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/RSSD1.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی طلاعات بیشتر :
http://www.ueberschall.com/en/product/21/Sensory-Disruption;jsessionid=bd0nkcaf3nb2s4jl0tbpld0b
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.