• اشتراک
مجموعه ای بی نظیر از دو محصول بشدت با کیفیتشامل 6291 عدد لوپ و سمپل در سبکهای Electro, House
مجموعه ای بی نظیر از دو محصول بشدت با کیفیت کمپانی Ueberschall
ورژن 1و 2 محصول Ueberschall Electro Producer Pack
شامل 6291 عدد لوپ و سمپل با کیفیت خارق العاده در سبکهای Electro, House
سازهای تشکیل دهنده محصول (اطلاعات ورژن 2 ) :
+ 1.153 single drum and percussion sounds
+ 777 kick-drum less and percussion loops which are packed into 113 drum less themes
+ 138 synth sounds
+ 331 synth loops
+ 355 effect sounds (sfx sounds
+ 346 effect loops which are packed into 56 sfx themes (sfx loops
+ 222 vocal samples and loops
ورژن دوم محصول :
Single Drum Sounds
Drumloops
Single Percussion Sounds
Synth Sounds
The 215 Synth Single Sounds
Synth Loops
540 synth loops
SFX
The 550 Sound Effects
Vocoded Voices
bundled 175 supplemental vocoded vocals
Bonus
over 1250 Drum and Percussion Sound
شامل سمپل سنتی سایزهای :
Analog
• Moog Voyager
• Studio Electronics SE-1
• Andromeda
• Roland SH 101
• MonoPoly
• Juno 106
• Oberheim Xpander
• Oberheim OBMX
• Waldorf Pulse
Digital Modeling
• Clavia Nordlead
• Access Virus
• Korg MicroKorg
• Juno 1
• Juno 2
قابل استفاده در Elastik Player
دموی صوتی محصول :
دموی صوتی ورژن اول :
http://audio.bestservice.de/bs/00004172.mp3
http://audio.bestservice.de/bs/00004173.mp3
http://audio.bestservice.de/bs/00004174.mp3
http://audio.bestservice.de/bs/00004175.mp3
http://audio.bestservice.de/bs/00004176.mp3
دموی صوتی ورژن دوم :
http://audio.bestservice.de/bs/00004516.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
لینک ورژن اول :
http://www.ueberschall.com/en/product/37/Electro-Producer-Pack
لینک ورژن دوم :
http://www.ueberschall.com/en/product/44/Electro-Producer-Pack-2;jsessionid=5u257246eb3f3r8x85lqda
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.