• اشتراک
پدیدآورنده: سیدمهدی شجاعی
درباره کتاب:
عنوان: خدا کند تو بیایی
پدیدآورنده: سیدمهدی شجاعی
شابک: 4-45-6882-964-978
ناشر: نشر نیستان
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
شمارگان:5000 نسخه
نوبت چاپ: بیست و یکم/ 1391
تعداد صفحات: 103 صفحه
بخشی از متن کتاب:
از عمق ناپیدای مظلومیت ما صدایی آمدنت را وعده می دهد.صدا را عدل خداوندی صلابت می بخشید و مهر ربانی گرما می داد.و ما هرچه استقامت از این صدا گرفتیم و هر چه تحمل از این نوا دریافتیم.در زیر سهمگین ترین پنجه های شکنجه تاب می آوردیم که شکنج زلف تو را می دیدیم. در کشاکش تازیانه ها و چکاچک شمشیرها برق نگاه تو تابمان می داد و صدای گام های آمدنت توانمان می بخشید.رایحه ات که مژده ی حضور تو را بر دوش می کشید مرهمی بر زخم های نو به نومان بود و جبر جان های شکسته مان.دردها همه از آن رو تاب آوردنی بود که آمدنی بودی.تحمل شدائد از آن رو شدنی بود و به تحقق پیوستنی.انگار تخم صبر بودیم که در خاک انتظار تاب می آوردیم تا در هرم خورشید تو به بال و پر بنشینیم.سنگینی بار انتظار بر پشت ما سنگینی یک سال و دو سال نیست سنگینی یک قرن و دو قرن نیست . حتی از زمان تودیع یازدهمین خورشید نیست.(صفحه 102-101)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.