• اشتراک
نوشته : دارل بریستو باوی، ناشر : راشین،ترجمه : اسماعیل حسینی؛چگونگی همراهی با تغییرات زمانه
کتاب من پنیر تو را برداشتم
نوشته : دارل بریستو باوی
ناشر : راشین
ترجمه : اسماعیل حسینی
شابک : 978-964-7851-16-2
تعداد صفحات : 96
شمارگان چاپ : 5000
نوبت چاپ : دوم- 1384
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 1000 تومان
درباره کتاب :
همیشه می دانستم که دارل کتابی خواهد نوشت ولی هرگز گمان نمی کردم آن را درباره ی پنیر بنویسد.وقتی جوانتر بود هیچ وقت چندان علاقه ای به پنیر نشان نمی داد البته ماکارونی و پنیر را دوست داشت.مگر می شود پسری در سن رشد باشد و ماکارونی با پنیر دوست نداشته باشد ؟ ولی اگر کسی بیست سال پیش به من می گفت : روزالین! پسرت اولین کتابش را درباره ی چه موضوعی می نویسد ؟ نمی گفتم پنیر. نمی دانم چه می گفتم ولی جواب من پنیر نبود.شاید بستنی.دارل بستنی دوست داشت ...... روزالین بریستو باوی ؛ مادر نویسنده
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول - جستجو کردن و یافتن
فصل دوم - یافتن تخم مرغ خود
فصل سوم - یافتن جفت خود
فصل چهارم - یافتن مایای درونی خود
فصل پنجم - چه کسی کلیدهای مرا برداشته
فصل ششم - بودن و نیستی
فصل هفتم - اندام متناسب
نتیجه گیری
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.