• اشتراک
مجموعه ای شامل 2500 عدد انواع لوپ و سمپل در سبک House
مجموعه ای شامل 2500 عدد انواع لوپ و سمپل در سبک House
سازهای و صداهای استفاده شده در محصول :
drums, groovy bass lines, deep chords, vocals and a huge effect section
قابل استفاده در Elastik Player
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/nspr02a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/nspr02b.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/nspr02c.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/nspr02d.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/nspr02e.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.ueberschall.com/en/product/96/House;jsessionid=r01wmiuroh7b55qy83o6jn0
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.