• اشتراک
مجموعه ای شامل 499 عدد لوپ و 39 قطعه بیت در سبکهای Deep House, Tech House, Progressive, Minimal
مجموعه ای شامل 499 عدد لوپ و 39 قطعه بیت
در سبکهای Deep House, Tech House, Progressive, Minimal
قایل استفاده در Elastik Player
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/deep01.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.ueberschall.com/en/news/detail/192;jsessionid=unguz47hckril8e4tw3sdqb3
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.