• اشتراک
نویسندگان کتاب اول: کتلین ام.آیزنهارت-ال.ژی.بورژوا سوم-جین ال.کاهواجی، نویسنده کتاب دوم: لورا ال.ناش
دو کتاب در یک کتاب
کتاب اول : جدال ثمربخش تیم های مدیریتی
راهنمای تصمیم گیری گروهی
نویسندگان: کتلین ام.آیزنهارت-ال.ژی.بورژوا سوم-جین ال.کاهواجی
کتاب دوم : رویکردهای اخلاقی در کسب و کار موفق
نوشته : لورا ال.ناش
ناشر : مبلغان
ترجمه : علی فروزفر
شابک : 978-964-2614-74-5
تعداد صفحات : 88
شمارگان چاپ : 1500
نوبت چاپ : دوم- 1392
لیتوگرافی : پائیزان
قیمت پشت جلد : 5000 تومان
درباره کتاب :
مجموعه کتاب های دو کتاب در یک کتاب یک مجموعه کلاسیک از بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار است.هر جلد حاوی دو عنوان اصلی است و به صورت مستقل به طرح موضوعات مهمی می پردازد.این مجموعه از سال 1992 به عنوان یک منیع پیشتاز برای ایده های پیشرفت و موفقیت در فعالیت های مدیریتی بوده استکه بسیاری از آنها تا امروز هنوز با ما حرف می زنند و مار تحت تاثیر قرار می دهند.هر عنوان از این مجموعه دربرگیرنده ی اندیشه ی موثر و قدرتمندی است که بهترین کنش ها را شکل داده و الهام بخش مدیران و کارشناسان بیشماری در سراسر جهان بوده است. این اندیشه ها در عین حال نحوه ی نگرش و تفکر شما را دربارهی دنیای شگفت انگیز و پرتلاطم کسب و کار امروزین دگرگون خواهد ساخت.
کتاب اول به نام \"جدال ثمربخش تیم های مدیریتی\" شیوه ی کارامدتری را به ما می آموزد که حاوی شناخت دقیق حقایق و تمرکز بر آنها ،افزایش دادن تعداد گزینه ها ،آفرینش هدف های مشترک برای اعضای تیم،متوازن کردن ساختار قدرت و رسیدن به اتفاق نظر بر پایه ی صلاحیت است
کتاب دوم به نام \"رویکردهای اخلاقی در کسب و کار موفق\" با زبانی شیوا همراه با مثال های واقعی و از طریق مطرح کردن دوازده پرسش اساسی و تلاش برای پاسخ دادن به آنها ،چشم اندازی روشن و تامل براگیز در برابر مدیران قرا می دهد تا به اهمیت و کارکرد اخلاقی طرح ها و تصمیمات خود در ابعاد فردی و اجتماعی پی ببرند و شرکت و کارکنان آن را به سوی سلامت و رشد اخلاقی هدایت کنند.
فهرست مطالب :
فهرست کتاب اول
یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
تمرکز بر حقایق
گزینه ها را افزایش دهید
هدف های مشترک بیافرینید
شادی و نشاط را به کار گیرید
ساختار قدرت را متوازن کنید
اتفاق نظر بر پایه ی صلاحیت
پیوند تضاد،سرعت و عملکرد
ساختن یک تیم مبارز
درباره ی نویسنده
خلاصه ی کتاب
چکیده ی اندیشه
اندیشه در عمل
دیگر آثار مترجم
فهرست کتاب دوم
مجموعه کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار
کنار کشیدن از افراد فرومایه
پرسش های دوازده گانه
نظریه ی «سگ کوچولوی خوب»
شرایط مشترک برخی بررسی های اخلاقی موفق
چارچوب زمان ثابت
موقعیت غیر معمول
شخصیت مرجع
مشارکت مدیر ارشد اجرایی
مرامنامه (بیانیه ی ارزش ها)
موضوعات درون سازمانی
عزم راسخ
ماجرای خرگوش و بز
نتیجه اخلاقی
درباره ی نویسنده
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.