• اشتراک
تعداد سی دی : 1عدد/کیفیت تصویر : مطلوب / زبان فارسی / مدت زمان : 40دقیقه
فیلم کشتی مهدی حاجی زاده /
تعداد سی دی : 2عدد/کیفیت تصویر : مطلوب / زبان فارسی / مدت زمان : 50دقیقه/
ویژه مربیان و کشتی گیران و مدرسین
.
.
جهت مشاهده دیگر محصولات به لیست محصولات فروشگاه مراجعه نمایید
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.