• اشتراک

آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
15ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
آشنایی با نرم افزار PDMS
ماژول Desing - مدل سازی Equipment
ماژول Desing - مدل سازی Pipework
سایر کاربردهای ماژول Desing
کاتالوگ نویسی
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.