• اشتراک

آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
11ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
طراحی بتن (1)
طراحی بتن (2)
نکات مهم در تحلیل و طراحی سازه ها
آشنایی با طراحی پی و دال ها
آشنایی با برنامه Safe
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.