• اشتراک

آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
آموزش به شیوه مولتی مدیا
18 ساعت آموزش به همراه نرم افزار
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
آشنایی با محیط نرم افزار
شروع کار با نرم افزار Corel Draw X7
آشنایی با ابزارهای ترسیم
انتخاب، تغییر رنگ، تغییر شکل و کنترل ترتیب اشیاء
کار با متن و ایجاد جدول و...
32 و 64 Bit
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.