• اشتراک
1 ساعت فیلم آموزشی بر روی DVD
آیا می خواهید سریع تر به اهداف خود برسید؟!
ـ اگر به کارهای تان نمی رسید
ـ اگر کارهای عقب افتاده زیادی دارید
ـ اگر بسیار پر مشغله هستید و اگر برای کارهای مورد علاقه تان هیچ گاه فرصت ندارید
مدیریت زمان را بیاموزید و با برنامه ریزی زندگی خود را متحول کنید!
1 ساعت فیلم آموزشی برای DVD
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.