• اشتراک
13 ساعت آموزش به شیوه مولتی مدیا (110 مبحث آموزشی)همراه با مثال ها و پروژه های متعدد دارای کاربرد.
13 ساعت آموزش به شیوه مولتی مدیا (110 مبحث آموزشی)
همراه با مثال ها و پروژه های متعدد دارای کاربرد صنعتی
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
قابل استفاده برای تمامی ورژن های نرم افزار Ansys
همراه با نرم افزار
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.