• اشتراک
آموزش کاربردی برنامه نویسی C#.Net به همراه نسخه قابل نصب Microsoft Visual Studio 2008 Framework 3.5.
آموزش کاربردی برنامه نویسی C#.Net
آموزش کاربردی برنامه نویسی سی شارپ دات نت
آموزش کاربردی برنامه نویسی C#.Net به همراه نسخه قابل نصب Microsoft Visual Studio 2008 Framework 3.5
موارد آموزشی
فصل اول،
شروع کار با Net Framework. - نرم افزار #C - ساخت یک پروژه - اجرا کردن پروژه - مشاهده کد - تعریف CLR - تعریف IL - تعریف JIT - پسوند پروژه های #C - تعریف Net Framework.‌- تعریف RAD
فصل دوم،
شروع کار - محیط VS 2008 و باز کردن فایل پروژه - پسوند فایل های پروژه - صفحه Start Page - اعمال تغییرات در Start Page - ایجاد پروژه - انتخاب Net Framework 3.5. - برنامه Hello World - منوی File - منوی Edit - منوی View - منوی Build - منوی Debug - منوی Format - منوی Tools - منوی Test - منوی Window - منوی Help - دسترسی به مثال های VS 9 - میله ابزارهای VS - میله ابزار Debug - میله ابزار Standard
فصل سوم،
شروع کار - ایجاد کردن یک پروژه - مشاهده خصوصیات فرم - تغییر خاصیت Text فرم - تغییر خاصیت Name فرم - تغییر خاصیت Backcolor فرم - ذخیره کردن پروژه - مقداردهی به خاصیت Text از طریق کد
فصل چهارم،
مقدمه - محیط ویژوال استودیو - کنترل میله ابزار (Toolbar) - کنترل Tree View - کنترل Group Box - کنترل Text Box - کنترل Check Box - کنترل Numeric Up Down - کنترل Label - کنترل Combo Box - کنترل List Box - کنترل Dialog Box - برگه Common Controls و ...
فصل پنجم،
مقدمه - نامگذاری متغیرها - شکل تعریف متغیر - جدول متغیرهای عادی - متغیرهای Refrence Types - نوع Void - تعریف متغیر با نوع جدید Var - مقداردهی به متغیر - استفاده از Line Number - نوع Int - نوع Double - نوشتن Comment - مختصر نویسی عملیات ریاضی - نوع String - استفاده از متد Exit در کلاس Application - استفاده از عملگر جمع برای رشته ها - عملیات بیشتر روی رشته ها - متد Length - متد Substring - متد Replace - متد Format
فصل ششم،
مقدمه - دستور If - تو رفتگی در Code - عملگرهای شرطی - دستور ‌‌Else - دستور Else If - دستور Switch - دستور Break - دستور Default
فصل هفتم،
مقدمه - حلقه For - جدول Interllisence - عملگرهای ++ و - متد Readkey - برنامه فاکتوریل با دستور For - حلقه For Each - تابع Get Directory - حلقه Do - کلاس تولید اعداد Random - تابع Next - متد Add - حلقه While - بررسی اعداد اول با حلقه While - تابع Parse
فصل هشتم،
مقدمه - تعریف پارامتر Parameter - تعریف زیر برنامه Subroutine - متد Syntax - نوع متد - دستور Return - فراخوانی متدها - حوزه یک متغیر Overload - Scopes کردن متدها
فصل نهم،
مقدمه - آرایه ها : تعریف آرایه - متد ()Clear - بررسی کد - متد Add Rang - اضافه کردن مقادیر آرایه با حلقه For each - ارسال آرایه به عنوان پارامتر متد - ایجاد متد با ورودی از نوع آرایه - مرتب سازی آرایه - معکــوس یک آرایه - شمارنده ها Enumarator - ثابت ها Constants - ساختارها Structs و ...
فصل دهم،
مقدمه کلاس - اضافه کردن یک Class - تعریف یک فیلد یا خاصیت - بررسی کد - مفهوم کپسوله بودن - رویدادها Events - نمونه سازی - قابلیت استفاده مجدد Reusability - حالت - اضافه کردن فیلد Speed به پروژه - اضافه کردن متد Accelerate برای تنظیم سرعت - تعریف خاصیت به صورت خواندنی و ...
فصل یازدهم،
مقدمه - نمونه ای از دستور - مثال پروژه اول - کد فضای نام Data - کد Connection String - شرح کد پروژه - کد SQL Command - Command - کد Command Text - کد Command Type - کد متد Open متد Fill در کلاس Data Adapter‌- کد خاصیت Auto Generate Columns - کد خاصیت Data Member - شرح فضای نام Data - کلاس SQL Connection - کلاس SQL Command و ...
فصل دوازدهم،
مقدمه - نمونه از دستور - مثال پروژه اول - کد فضای نام Data - کد Connection String - شرح کد پروژه - کد SQL Command - Sellect Command - کد Command Text - کد Command Text - کد Command Type - کد متد Open - متد Fill در کلاس Data Adapter - کد خاصیت Auto Generate Columns - کد خاصیت Data Member - شرح فضای نام Data - کلاس SQL Connection - کلاس SQL Command - خاصیت Connection
فصل سیزدهم،
خاصیت Command Text - کلاس SQL Data Adapter - متد Fill - کلاس Data Set - کلاس Data View - خاصیت Sort - خاصیت Row Filter - متد Find - مثال پروژه دوم Currency Manager - شرح کد - شی Binding Context - شی Currency Manager - متد سازنده فرم - زبر برنامه Fill Data Set & View - زیر برنامه Bind Fields - زیر برنامه Show Position - کد متد Parse - رویداد Load فرم - رویداد Click کنترل های Move
فصل چهاردهم،
مقدمه - مقدار دهنده ها Type Interface - Initializers - نوع های بی نام Anonymous Types - ژنریک ها Generics
فصل پانزدهم،
مقدمه - Web Server - مرورگرها Browser - تعریف ASP.Net 3 - CSS - HTML - ایجاد یک Web Site - نماهای مختلف Design, Source, Code - پروژه جدید - اضافه کردن کنترل ها به محیط Design - تغییر خصوصیات کنترل ها - اجرا کردن پروژه وب سایتی - نوشتن اولین خط کد - تغییر عنوان سایت Java Script - ایجاد یک اسکریپت Page Directive - Java Script - مشاهده تگ ها - بررسی کد
فصل شانزدهم،
مقدمه - نمونه‌ای از Exception ها - دستور Throw - پروژه Throw Command - پروژه Try Catch - دستور Try Catch
+
37 فایل تمرینی
73 پروژه مایکروسافت
سه دیسک CD مالتی‌مدیا + یک دیسک DVD
آموزش, آموزش کاربردی برنامه نویسی C#.Net, آموزش سی شارپ دات نت, آموزش سی شارپ نت, آموزش برنامه نویسی کامپیوتر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.