• اشتراک
آمادگی برای نصب Microsoft Exchange Server 2007 شامل آماده کردن زیر ساخت شبکه و آماده کردن سرور ها...
آمادگی برای نصب Microsoft Exchange Server 2007 شامل آماده کردن زیر ساخت شبکه و آماده کردن سرور ها - نصب Microsoft Exchange Server 2007 و تنظیم وظایف (Roles) مختلف آن - تنظیمات کاربران (Recipients) ، گروه ها (Groups) و Mailbox ها - تنظیمات Public Folder ها - جابجایی Mailbox ها از بین سرور ها - مدیریت کلان امور در Microsoft Exchange Server 2007 - تابعیت از قواعد و قوانین شرکت یا دولت در کنترل ایمیل ها - Connectors and Connectivity - سیاست گذاری (Policies) و Public Folder ها - نظارت (Monitoring) ایمیل ها و عملکرد سرور ها - ردیابی ایمیل ها و علت یابی مشکلات دسترسی به آنها - گزارشات - تنظیمات مقابله با بحران - High Availability - همراه با نکات گوناگون ازMicrosoft Exchange Server 2007
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.