• اشتراک
طراحی توپولوژی شبکه - طراحی زیر ساخت شبکه بر اساس TCP/IP - طراحی ارتباط شبکه با اینترنت - طراحی...
طراحی توپولوژی شبکه - طراحی زیر ساخت شبکه بر اساس TCP/IP - طراحی ارتباط شبکه با اینترنت - طراحی استراتژیهای Name Resolution - استفاده از زیر ساخت Routing and Remote Access در Windows Server 2003 - حفظ کارآیی سرور و مقابله با مشکلات شبکه - Clustering Server - طراحی زیر ساخت امنیتی شبکه - استفاده از سیاستگذاری های امنیتی در Windows Server 2003 - پیاده سازی تنظیمات امنیتی - ایجاد و مدیریت Digital Certificates - استفاده از IP Sec برای امن کردن ارتباط شبکه ای
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.