• اشتراک
آشنایی با مفاهیم شامل اصول شبکه های بیسسیم، فرکانسهای مختلف و روشهای Modulationبررسی مرجع...
در این مجموعه به آموزش
آشنایی با مفاهیم شامل اصول شبکه های بیسسیم، فرکانسهای مختلف و روشهای Modulation
بررسی مرجع استانداردهای وایرلس شامل FCC، ETSI، IEEE و Wi-Fi Alliance
WLAN RF Principles شامل بررسی طول موج، فرکانس،Amplitude و عوامل موثر بر ارسال امواج مانند جذب، انعکاس،Multipath و ...
WLAN Technologies and Topologies شامل WPAN, WLAN, WMAN و WWAN، توپولوژیهای اولیه 802.11، مئلهایAd Hoc و Infrastructure و بررسی انواع دستگاههای بیسیم مانندOutdoor Wireless Bridges، Repeaters، ...
Antenna Communications شامل مفاهیم پایه، Polarization،Diversity، Omnidirectional Antennas، Directional Antennas، Attenuators، Amplifiers، Lightning Arrestors، ...
Overview of the 802.11 WLAN Protocols شامل پروتکلهای a, b, g, n، فرکانسهای مورد استفاده و پوشش آنها
Wireless Traffic Flow and AP Discovery شامل بررسیFrame و انواه آن، مدیریت فریم و سرعت ارسال
تکنولوژیها دیگر وایرلس مانند بلوتوث، زیگ بی، وایمکس و تلفنهای بیسیم
Delivering Packets from the Wireless to Wired Networkشامل Association Process، ارسال دیتا از یک هاست به هاست دیگر، ایجاد VLAN و TRUNK و دسترسی به آنها و ...
Cisco Wireless Networks Architecture شامل بررسیAccess Point ها، Controllerها و WLCM
Controller Discovery and Association شامل مدهایLWAPP، Controller Discovery و مدهای Local, Monitor, Sniffer, Rogue Detection و ...
Adding Mobility with Roaming شامل انواع رومینگ در لایه 2 و 3
تنظیمات اولیه و پیشرفته کنترلرهای سیسکو و تغییر Access Point ها به LWAPP
بررسی Mobility Express و کنترلرهای آن، استفاده از Web Browser و CLI برای تنظیمات
بررسی تنظیمات کارت شبکه وایرلس در سیستم عاملهای مختلف از جمله ویندوز و لینوکس
Securing the Wireless Network شامل Ad Hoc Networks،Rogue Aps، Client Misassociation، MAC Address Filtering، Authentication، 802.1x و ...
Enterprise Wireless Management with the WCS and the Location Appliance, Maintaining Wireless Networks
رفع مشکلات شبکه های بیسیم و مطالب و نکات متنوع دیگر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.