• اشتراک
آموزش PhotoShop CC 2014 در شانزده فصل...
فصل اول
آغاز به کار با فتوشاپ - کار با تصاویر در فتوشاپ - شروع به کار با فتوشاپ - آشنایی با پنجره preferences - آشنایی با work space - طریقه تعیین کلید میانبر برای دستورات و مدیریت منوها - طریقه باز کردن تصاویر - طریقه ایجاد فایل جدید
فصل دوم
آشنایی با مفاهیم اولیه فتوشاپ - آشنایی با جعبه ابزار فتوشاپ - کار با ابزارهای جعبه ابزار - آشنایی با ابزار ذره بین - آشنایی با ابزار hand - آشنایی با Mode های نمایشی صفحه - آشنایی با خط کش و خطوط راهنما - آشنایی با دستور undo - آشنایی با فرمان revert - اعمال تغییرات بر روی پنجره تصاویر - گزینه Place Embedded - گزینه Place Linked
فصل سوم
تغییر اندازه تصاویر در فتوشاپ - طریقه تغییر اندازه نمایشی تصاویر - طریقه تغییر اندازه تصاویر برای چاپ - طریقه تغییر وضوح تصویر - طریقه کار با ابزار crop - آشنایی با دستور trim - طریقه تغییر اندازه ناحیه canvas تصویر
فصل چهارم
انتخاب اجزا در فتوشاپ -آشنایی با ابزار marquee - آشنایی با ابزار lasso - آشنایی با ابزار magnetic lasso tool -آشنایی با ابزار quick ion - آشنایی با ابزار magic wand - طریقه انتخاب محدوده با استفاده از فرمان color range - طریقه معکــوس کردن ناحیه انتخابی - آشنایی با دستور grow - آشنایی با ابزار Slice
فصل پنجم
اعمال تغییرات بر روی نواحی انتخابی - آشنایی با ابزار move- طریقه کپی برداری از ناحیه انتخابی - طریقه حذف و چرخش ناحیه انتخابی - طریقه تغییر مقیاس ناحیه انتخابی - طریقه اعمال اعوجاج و پیچیدگی در ناحیه انتخابی - آشنایی با فرمان content aware scale - آشنایی با vanishing point
فصل ششم
رنگ آمیزی در فتوشاپ - آشنایی با رنگ پیش زمینه و پس زمینه - آشنایی با ابزار قطره چکان - طریقه تعیین رنگ با استفاده از پانل swatches - آشنایی با ابزار brush - طریقه تغییر نوع قلم مو - طریقه ایجاد قلم موی سفارشی - آشنایی با ابزار mixer brush - آشنایی با ابزار gradient - آشنایی با ابزار paint bucket - آشنایی با دستور fill - آشنایی با فرمان stroke - آشنایی با ابزار clone stamp - آشنایی با ابزار pattern stamp - آشنایی با ابزار healing brush - آشنایی با ابزار patch - آشنایی با ابزار history brush - آشنایی با ابزار eraser - طریقه جایگزینی رنگ - طریقه رفع قرمزی چشمها در عکس
فصل هفتم
آشنایی با تنظیمات رنگ در فتوشاپ - آشنایی با فرمان brightness/contrast - آشنایی با ابزارهای dodge و burn - آشنایی با ابزارهای blur و sharpen - آشنایی با ابزار smudge - آشنایی با فرمان levels - آشنایی با کادر محاوره ای curve - آشنایی با کادر محاوره ای hue/saturation - آشنایی با ابزار sponge - آشنایی با فرمان color balance - آشنایی با فرمان variations - طریقه همسان سازی رنگها بین تصاویر - آشنایی با فرمان shadows/highlights - طریقه ایجاد تصاویر duotone - طریقه ایجاد تصاویر سیاه و سفید - آشنایی با فرمان vibrance
فصل هشتم
اصول کار با لایه ها در فتوشاپ - آشنایی با مفهوم لایه ها - طریقه ایجاد و اضافه کردن لایه - طریقه مخفی نمودن لایه - طریقه حرکت دادن لایه - طریقه ایجاد لایه همسان - طریقه تغییر ترتیب قرار گیری لایه ها - طریقه تغییر میزان شفافیت لایه - طریقه ادغام لایه ها - طریقه تغییر نام لایه - طریقه تغییر شکل لایه - طریقه ایجاد لایه تک رنگ - طریقه ایجاد لایه تنظیمات - طریقه زنجیر کردن لایه ها - مخلوط سازی لایه ها - آشنایی با smart object - طریقه گروه بندی لایه ها
فصل نهم
اعمال سبک های ویژه به لایه ها - آشنایی با سبک shadow - آشنایی با سبک outer glow - آشنایی با سبک bevel and emboss - طریقه اعمال چندین سبک به لایه - طریقه ویرایش سبک اعمالی به لایه - آشنایی با پانل styles
فصل دهم
آشنایی با فیلتر ها در فتوشاپ - آشنایی با فیلترهای دسته بندی artistic - آشنایی با فیلترهای دسته بندی blur - آشنایی با فیلترهای دسته بندی sharpen - آشنایی با فیلترهای دسته بندی distort - آشنایی با فیلترهای دسته بندی noise - آشنایی با فیلتر های دسته بندی pixelate - آشنایی با فیلتر های دسته بندی sketch - آشنایی با فیلتر های دسته بندی stylize - آشنایی با فیلترهای دسته بندی texture - آشنایی با فیلتر liquefy - طریقه اعمال چندین فیلتر بر یک لایه - آشنایی با smart filter - آشنایی با فیلتر Camera Raw - ابزار Lens Correction در فیلتر Camera Raw - ابزار Spot Remover در فیلتر Camera Raw- آشنایی با گزینه Shape Reduction
فصل یازدهم
ترسیمات در فتوشاپ - ترسیم اشکال در فتوشاپ - طریقه ترسیم اشکال سفارشی - ترسیم خطوط راست در فتوشاپ - طریقه ترسیم با استفاده از ابزار pen - فصل دوازدهم - تایپ متون در فتوشاپ - طریقه تایپ متون بر روی تصویر - طریقه تغییر قالب بندی متن - طریقه تایپ متون دارای انحنا - آشنایی با منوی type -
فصل سیزدهم
ذخیره و خودکار سازی عملیات در فتوشاپ - طریقه ایجاد action در فتوشاپ - طریقه اجرای یک اکشن بر روی چندین فایل - طریقه ایجاد فایل pdf تصاویر - طریقه ذخیره سازی فایل ها در فرمت استاندارد فتوشاپ - طریقه ذخیره سازی فایل jpg برای وب - طریقه اضافه کردن توضیحات کپی رایت به فایل - طریقه چاپ فایل در فتوشاپ
فصل چهاردهم
بررسی نوار Time Line و ویرایش فیلم در فتوشاپ
فصل پانزدهم
آشنایی با ابزارهای سه بعدی در فتوشاپ - طریقه ایجاد و ویرایش لایه های سه بعدی - آشنایی با ابزار Rotate - آشنایی با ابزار Roll - آشنایی با ابزار Drag - آشنایی با ابزار Slide - آشنایی با 3D Camera - طریقه ایجاد لایه سه بعدی از لایه دو بعدی - طریقه ایجاد لایه سه بعدی از لایه گرادینت - طریقه ادغام لایه های سه بعدی - آشنایی با پنل 3D - آشنایی با برخی تنظیمات رندر در پنل Properties - آشنایی با Material - آشنایی با نور در فضای سه بعدی - آشنایی با Point Lights - طریقه نقاشی بر روی لایه سه بعدی
فصل شانزدهم
قابلیت Focus Area - گزینه های اضافه شده به فیلتر Blur Gallery - گزینه Color Adaptation در قابلیت Fill - ابزار Content Aware Move - گزینه Pin Edge در فیلتر Liquify - قابلیت جدید Smart Guides - گزینه های جدید قابلیت Layer Copms - گزینه Generate - گزینه Package - قابلیت جدید گزینه Brush - قابلیت جدید بخش Gradient
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.