• اشتراک
میشا و کوشا دوم دبستان : آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی . امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج از کتاب درسی 339 بخش آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
میشا و کوشا دوم دبستان :
آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی .
امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج از کتاب درسی
339 بخش  آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مسئله های ریاضی
ارزشیابی کیفی_توصیفی دانش آموز پس از پایان هر درس
246 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی
استفاده از فلش کارت برای یادگیری بهتر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.