• اشتراک
میشا و کوشا چهارم دبستان : آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، اجتماعی، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی 246 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی 293 بخش آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
میشا و کوشا چهارم دبستان :
آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، اجتماعی، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی
246 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی
293 بخش  آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
امکان دیکته گویی مطابق با کتاب درسی یا خارج از کتاب درسی
آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مساله های ریاضی
ارزشیابی کیفی_توصیفی دانش آموز پس از پایان هر درس
انیمیشن های بدنستان جهت آشنایی با بدن انسان
استفاده از فلش کارت برای یادگیری بهتر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.