• اشتراک
راکت جفتی جورکس همراه با 3 عدد توپ جورکس اعلاء، با جنس رویه اعلاء، مناسب برای مدارس و باشگاه ها
این راکت سرعتی با کیفیتی عالی و وزنی سبک به هر بازیکن حمله ای اجازه می دهد تا در حد بازیکنان حرفه ای بازی کند.این راکت بهترین راکت در محدوده راکت های آماده می باشد و چیزی از راکت های حرفه ای کم ندارد و البته قیمت بسیار مناسبی نسبت به راکت های حرفه ای دارد.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.